BBF 2014 1 1024LOGO FWCAFBA stage1 1 1024

 

Aanbevelingen van de BBF, FWCA en FBA omtrent de jacht met pijl en boog in België en meer specifiek, het Waals Gewest.

 Als aanvulling op de wettelijke voorwaarden van de jacht raadt de BBF, FWCA en FBA de volgende aanbevelingen ten zeerste aan:

 • De jager die besluit met pijl en boog te jagen raden we aan om een degelijke opleiding te volgen, zich goed te informeren en zich met gepast materiaal uit te rusten, comform aan de manier van jagen en aangepast aan het te bejagen wild. We raden te zeerste aan dat hij op een veilige en verantwoorde manier omgaat met zijn materiaal en er op let geen gevaar voor zichzelf of anderen te zijn.
 • Dat de pijlen die de jager gebruikt bij de jacht met pijl en boog voorzien zijn van jachtpunten met snijdende vlakken en dat de jachtpunt minstens een diameter van 25 mm heeft.
 • Dat de jager de verantwoordelijkheid heeft om de anatomie van het bejaagbaar wild te kennen en de vitale zone perfect weet te localiseren.
 • Jagen met pijl en boog vereist een minimum aan fysieke conditie, regelmatig trainen en dat men de boog voldoende beheerst om met nauwkeurigheid de pijl te kunnen plaatsen in de vitale zone op voor de boogjacht geldende afstanden.
 • Als organisatie hechten we veel belang aan een degelijke opleiding van jagers in het algemeen en jagers met pijl en boog in het bijzonder. De vereniging staat garant voor het aanleveren van een zeer degelijke opleiding met een theoretische en praktische vaardigheidstest. Deze meerdaagse opleiding wordt internationaal erkend en de gedoceerde materie geldt als standaard in de meeste landen waar de jacht met pijl en boog mogelijk is.

Als vereniging zijn we van mening dat de jacht met pijl en boog een wettelijk statuut verdient en enkel mag worden beoefend door de jager die geslaagd is in de praktische en theoretische testen van de boogjacht opleiding gegeven door de BBF, FWCA en FBA en alsdus houder is van het Belgisch Boogjacht certificaat als uitbreiding op het jachtverlof dat voor elke jager vereist is.

Specifieke situatie van de jacht met pijl en boog in België ;

We willen benadrukken dat de jacht met pijl en boog in het Vlaams Gewest wettelijk nog niet is toegelaten.

Hoewel nog niet wettelijk gereglementeerd is de jacht met pijl en boog op grofwild in het Waals Gewest toegelaten als de jager voldoet aan dezelfde voorwaarden als de jacht met vuurwapens, zijnde :

 1. Houder zijn van een geldige jachtverzekering.
  2. Houder zijn van een geldig en gevalideerd jachtverlof.
  3. Toestemming hebben om te jagen of de jachtrechten bezitten op een erkend jachtdomein in geldige openingstijden.

Als vereniging zijn wij van mening dat de jacht met pijl en boog zeker een plaats heeft in modern wildbeheer in België net zoals het een erkende plaats heeft gevonden in Europese buurlanden. Verder zijn we als vereniging overtuigd dat de jacht met pijl en boog belangrijke maatschappelijke en economische voordelen biedt.
De Belgische boogjacht verenigingen, BBF, FWCA en FBA, staan ter uwer beschikking voor verdere informatie betreft het veilig en verantwoord jagen met pijl en boog.

Verdere informatie kan u vinden op volgende websites :

Voor meer informatie over de Europese landen waar de jacht met pijl en boog wettelijk is toegelaten kan u terecht op de website van de European Bowhunting Federation (EBF) waarvan de BBF, FWCA en FBA lid van zijn.
http//www.europeanbowhunting.org

 

Welkom op de website van de Belgische Boogjacht Vereniging (BBV) /Belgian Bowhunting Federation (BBF).

 

Boogjacht, wat houdt dit in? 

Jagen met boog kan je best omschrijven als jacht op korte afstand met een aangepast wapen. Dat is het enige verschil met andere jachtmethoden waar met een wapen geschoten wordt. Het schieten tijdens de jacht gebeurt op wild dat zich traag verplaatst of stilstaat. Het wild is perfect herkend en het schot kan goed op de vitale zone gericht worden. Het boogjagen is een discrete manier van jagen,  het is net door het stil benaderen van het wild dat het succes van de boogjager verzekerd wordt.  Het wild heeft dikwijls niet door wat er gebeurd is. Het gebrek aan geluid (knal) en aan een brutale schok (schokgolf) zorgen er voor dat de adrenalineopstoot zich niet voordoet in tegenstelling tot de jacht met vuurwapens. 

Hoe jagen met de boog?

De manier van jagen gaat ver terug in de tijd. Het boogjagen kent een heropleving in de USA vanaf 1870 en heeft ook opnieuw ingang gevonden in Europa. Deze vorm wordt beoefend zoals  de jacht met vuurwapens maar de schotomstandigheden zijn heel anders: er wordt namelijk enkel geschoten op erg korte afstanden; gemiddeld zo’n 18 meter. Omwille van de nabijheid en het rustige gedrag van het wild, kan men het perfect identificeren voor men zich concentreert op de plaatsing van het schot. De boogjacht kan beoefend worden bij de bers, de aanzit (hoogzit of op de grond), stille drijfjacht onder boogjagers of een gemengde drijfjacht met vuurwapens. 

Waar kan je met de boog jagen?

Elke omgeving waar de jacht is toegestaan en algemeen beoefend wordt is geschikt voor jacht met de boog. Aparte wetten en reglementeringen voor boogjacht kunnen bestaan. In tegenstelling tot jacht met vuurwapens, kan de boogjacht ook uitgeoefend worden in stedelijk gebied, waar het wild rustige plaatsen heeft gevonden en waar het gebruik van vuurwapens gevaarlijk zou kunnen zijn.

Wat kan je bejagen met de boog?

Al het wild dat wettelijk mag bejaagd worden, van een konijn tot een Kaapse Buffel of groter, voor zover ze binnen het bereik en capaciteit van de boog zijn. Het materiaal moet natuurlijk aangepast zijn aan het bejaagde wild, een zware pijl met voldoende snelheid afgeschoten door een sterke boog is nodig voor het bejagen van zwaarder wild zoals bv. de eland, de buffel, enz.; de kracht van de boog geeft de pijl de nodige kinetische energie. Alle Europese wildsoorten zijn bejaagbaar met de boog door gemotiveerde jagers die zich willen inzetten om deze jachttechniek aan te leren.

Wie kan met de boog jagen?

Iedereen die de uitdaging wil aangaan, die een geldig jachtverlof heeft en die de specifieke boogjachtopleiding heeft gevolgd. Alhoewel regelmatig de grotere benodigde fysieke kracht wordt aangehaald voor de boogjacht is dit vandaag de dag achterhaald omdat de moderne efficiënte bogen gemakkelijk aan de kracht van de gebruiker aangepast kunnen worden zonder aan efficiëntie in te boeten. De boogjager zal zich moeten uitrusten met een boog die perfect aansluit bij zijn lichaamsbouw. Een minimale kracht nodig voor de boogjacht op groot wild is perfect beheersbaar mits enige oefening. De technische mogelijkheden bieden ons eveneens een opmerkelijke precisie. Verschillende vrouwelijke jagers hebben ook de stap gezet naar de boogjacht en aangepast materiaal zorgt er voor dat er geen sprake is van een kloof tussen mannelijke en vrouwelijke jagers.

Het bijkomend nut van de boogjacht?

Het bijkomend nut van de boogjacht ligt voornamelijk in:

 • Boogjagen kan veilig beoefend worden in verstedelijkt gebied wanneer bejaging of bestrijding nodig is zoals met succes aangetoond in de gecontrolleerde en succesvolle beheersing van everzwijnpopulaties rond Madrid.
 • Deze manier van jagen of bestrijden wordt erg op prijs gesteld in natuurreservaten omwille van de erg beperkte verstoring van de fauna.

Proefprojecten met erg positieve resultaten zijn gerealiseerd in vogelreservaten om everzwijnenpopulaties die hun verblijf in de beschermde gebieden hadden gekozen te verplaatsen of terug te dringen.De everzwijnen, die eieren en broedsels als een lekkernij beschouwen, zijn grote predatoren en kunnen immers veel schade aanrichten in dit type biotoop.

Boogjacht is veiliger, waarom?

De boogjacht is een jachtwijze waar weinig tot geen ongevallen gebeuren. Het betreft een “contact” jacht waarbij geschoten wordt op goed herkend wild en waarbij het succes afhangt van de precisie van het schot en de kunde van jager om het wild op korte afstand te benaderen of om zichzelf door het wild te laten benaderen (hoogzit). Het bejaagde wild bevindt zich steeds in een rustige staat en schoten in het wilde weg of op lange afstand zijn verboden. De schoten gebeuren steeds op erg korte afstand en zijn meestal van boven naar onder en naar de grond gericht.De pijlen, voorzien van jachtpunten, zullen slechts zeer zelden (terug)kaatsen, wat eveneens het risico sterk beperkt. De opleiding die aan de boogschutter wordt gegeven, legt de nadruk op de veiligheid, zowel voor zichzelf als voor anderen, en op verantwoordelijkheid.

 

Boogjacht, een jacht voor stropers?

Nee, de basisregel voor stropers is om zo weinig mogelijk tijd door te brengen in het bos of op het terrein. Het overgrote deel van stroperij gebeurt ‘s nachts, vanuit een voertuig, met behulp van een lamp of met nachtzichtmateriaal. Het wild wordt meestal volop in de kop geschoten zodat het ter plaatse valt en zo snel mogelijk kan opgehaald worden door handlangers van de stropers. Hoewel de boog stil is, kan de jachtboog niet beschouwd worden als een stroperswapen. De jachtboog is niet de gemakkelijkste oplossing en vereist een grondige en een doorgedreven training. De jacht met de pijl en boog is zeker efficiënt maar is zeker niet de beste manier om zo veel mogelijk wild op een zo kort mogelijke tijd binnen te halen. Daar hebben stropers heel veel andere manieren voor. Om hun misdrijven te begaan, kiezen stropers voor efficiënter materiaal dat gemakkelijk vanuit een voertuig kan gebruikt worden. De PV’s en rapporten van de ONC (Office National de la Chasse; Frankrijk) zijn heel duidelijk en spreken niet van bogen tussen de aangeslagen wapens of dat deze zouden gebruikt zijn tijdens het stropen.

Waarom jagen met de boog?

Dit is een persoonlijke keuze die ingegeven wordt door de gedrevenheid voor een jachtmethode heel dicht bij het wild, gebruik makend van een wapen dat een veeleisende en regelmatige oefening vraagt. Men kan zich eveneens aangesproken voelen door het feit dat deze aloude jachtwijze door de nabijheid van het wild, de stilte en de rust die onherroepelijk met deze manier van jagen verbonden zijn ons een beetje dichter bij de natuur brengt. De boogjager vergeet snel de stress van het moderne leven vanaf de eerste voorzichtige stap in het bos, wanneer alles nog alleen draait om een eenheid met de natuur. 

De boogjacht en haar verantwoordelijkheid.

Elke jager, wie ook, moet zijn verantwoordelijkheid nemen, of hij nu met de boog jaagt of met een vuurwapen, en dus ook de boogjager moet voldoende getraind zijn om er met precisie en verantwoordelijkheid voor te zorgen dat het wild met respect en snel door de pijl gedood wordt. Er zijn in Vlaanderen en Wallonië verschillende mogelijkheden waar er in alle veiligheid met de boog geoefend kan worden zodat de boogjager alle mogelijkheden heeft om zich voldoende voor te bereiden. Voorbeelden hiervan zijn bv het natuurschieten en 3D-schieten waar realistische jachtsituaties nagebootst worden.

Hoe opleiding volgen? 

De kennis van het materiaal, van de jachttechnieken en de veiligheidsaspecten helpen bij het goed beoefenen van zijn passie. Om een internationaal erkende opleiding te geven, beschikt de Belgische boogjacht federatie in beide landsdelen over een aantal erkende instructeurs die deze jachtvorm promoten door verantwoordelijke boogjagers op te leiden. De succesvolle aspirant boogjagers ontvangen een certificaat dat aanvaard wordt in de meeste landen waar boogjacht beoefend wordt. Het opleidingsprogramma dat in België gegeven wordt is erg volledig en heeft zijn doeltreffendheid reeds verschillende decennia bewezen.

Een opleiding duurt een weekend en omvat:

 • Een theorethisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een gedeelte veiligheid.
 • Een theoretische proef (multiple choice)
 • Een praktische proef met conform jachtmateriaal. Het doel van de praktische proef is niet zodanig om mensen uit te sluiten, maar vooral bedoeld om de mensen bewust te laten worden.

Kandidaten dienen in zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte te slagen om het boogjacht certificaat te bekomen. In geval van niet slagen, mag de proef  opnieuw gedaan worden na bijkomende oefening of eventuele correcte afregeling van het materiaal. De deelnemers aan de praktische proef moeten beschikken over hun eigen materiaal : een jachtboog en pijlen voorzien van jachtpunten (mechanische oefenpunten worden aanvaard).

Welke uitrusting kiezen? 

Indien u niet beschikt over eigen materiaal, kan de opleiding gevolgd worden en kan u oefenen met materiaal van de federatie. De praktische proef kan pas later afgelegd worden wanneer u over een eigen uitrusting beschikt die volledig is afgesteld op uw lichaamsbouw. U mag steeds contact opnemen met de federatie indien u advies wenst bij de keuze van een uitrusting. Indien dit het geval is, gelieve dit te vermelden bij uw inschrijving.

Waar informatie inwinnen? 

Voor het Vlaamse landsgedeelte kan je contact opnemen met de Vlaamse Boogjacht Vereniging (VBV) / Flemish Bowhunting Association (FBA): 

Voor het Waalse landsgedeelte kan je contact opnemen met de Fédération Wallonne des Chasseurs à l’Arc (FWCA).

De overkoepelende Belgische Boogjacht Federatie  (BBF):